Šventasis Sostas: reikia saugesnės žmonių migracijos

sostasKovos su COVID-19 plėtrą priemonės sustiprino prekiautojų žmonėmis naudojimąsi internetu verbuojant ir išnaudojant aukas – jos tapo dar mažiau matomos, jas sunkiau atpažinti ir išgelbėti, pareiškė Šventojo Sosto atstovas birželio 29-30 d. dalyvavęs tarptautinės darbo grupės 12-sios sesijos posėdyje Vienoje.

Šventojo Sosto atstovas atkreipė dėmesį, kad daugelis prevencinių programų koronaviruso plitimui sustabdyti reikšmingai pakirto finansinius išteklius ir apribojo organizacijų, globojančių žmonių prekybos aukas, veiklą, apsunkino ar net sustabdė institucijų bendradarbiavimą.

Šventojo Sosto įsitikinimų, kiekvienoje šalyje turėtų veikti nukreipimo mechanizmas, leidžiantis geriau nustatyti prekybos žmonėmis aukas ir suteikti individualiai kiekvieno asmens poreikiams ir padėčiai pritaikytą priežiūrą, o kai aukos yra vaikai ar neįgalieji, joms skirti ypatingą dėmesį.

Šventasis Sostas per savo nuolatinį stebėtoją taip pat pasisakė 9-osios sesijos posėdyje apie migrantų kontrabandos iššūkius birželio 27-28 d.: apie migrantų ir pabėgėlių žmogaus teisių pažeidimus, jų patiriamą smurtą ir šeimų atskyrimo pavojų. Tai liečia ypač tuos, kurie keliauja neteisėtos migracijos maršrutais.

Šventasis Sostas įsitikinęs, jog visame pasaulyje reikia nedelsiant plėsti saugius ir legalius žmonių migravimo būdus, be to, reikia įstatymais užtikrinti tranzito laisvę, gerbti pažeidžiamus migrantus, užtikrinti, kad migrantų grąžinimas visuomet būtų tik savanoriškas, atsižvelgti į vaiko teises.

Migrantų teisės turi būti ginamos nepriklausomai nuo jų teisinio statuso. Reikia siekti, kad žmonių migracija taptų saugesnė ir tvarkingesnė, pareiškė Šventojo Sosto nuolatinė misija prie tarptautinių organizacijų Vienoje. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode