Galima teikti prašymus dėl paramos moksleiviams

Artėjant mokslo metams, šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, gali teikti prašymus gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti.  Rajone per liepos mėnesį užregistruoti 494  tokie prašymai, 112 jų pateikta per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams suteikiami nemokami pietūs mokyklose nevertinant šeimos gaunamų pajamų ir neteikiant prašymų.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (220,5 Eur).

Taip pat mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (294 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.

Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

Nepriklausomai nuo šeimos pajamų ir be atskiro prašymo pateikimo nemokami pietūs mokykloje skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Praėjusiais mokslo metais šia teise pasinaudojo per 1 tūkst. rajono moksleivių.

Miesto gyventojai teikti prašymus gali Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Stoties g. 18, priėmime), kaimiškųjų seniūnijų gyventojai – gyvenamosios vietos seniūnijoje.Prašymą taip pat galima pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt). Kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą–paraišką galima pateikti ir mokyklos administracijai.    

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti*:

  1. Tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  2. Prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams.
  3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai.
  4. Pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų.
  5. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.
  6. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija.
  7. Santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti gali būti teikiami iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo – ištisus metus. Pernai rajone, pateikus prašymus, nemokamą maitinamą mokykloje gavo 2634 moksleiviai, parama mokinio krepšeliui įsigyti suteikta 987 mokiniams.

Budas.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode