Sveikai gyvenantiems žmonėms Vyriausybė nepalieka vietos šalyje?

Daugiau nei 30 metų Lietuvoje veikianti Lietuvos sveikuolių sąjunga (LSS), sauganti tautos išminčių suformuluotą holistinės sveikatos sampratą vienija sveikai gyvenančius žmones, sąmoningai pasirinkusius sveiko gyvenimo būdą. Bendruomenės nariai nevartoja alkoholio, tabako, narkotikų, nežaidžia azartinių lošimų, laikosi tinkamo dienos režimo, sveikos mitybos, grūdinimosi ir judėjimo rekomendacijų.

 

„Daugelis bendruomenės narių neskiepija savo vaikų jokiais šiuo metu siūlomais skiepais ir nesiskiepija patys, kuria lauko darželius ir mokyklas stipriam vaikų imuninės sistemos vystymuisi ir palaikymui, patys nesilanko gydytojų kabinetuose, nes turi pakankami žinių kaip išvengti daugelio lėtinių ligų ar susidoroti su jomis be vaistų. Tuo pačiu bendruomenės nariai gerbia ir vertina gydytojų darbą, patirtį bei žinias traumų, neatidėliotinos chirurginės intervencijos ar gyvybės gelbėjimo atvejais, konsultuojasi su medikais susirgus, tačiau sprendimus dėl gydymosi būdų priima patys taip prisiimdami atsakomybę už savo sveikatą ir neperkeldami šios atsakomybės gydytojams ant pečių“, - sako LSS prezidentas Simonas Dailidė.

„Įžūliai viešai pašiepiamas ir menkinamas pasirinktas sveikas gyvenimo būdas ir kita panaši retorika, specifinį imunitetą iškelianti aukščiau už natūralųjį, dabartinėmis represinėmis priemonėmis naikina visas iki šiol buvusias sveiko gyvenimo tradicijas ir vakciną pateikia kaip vienintelį išsigelbėjimą nuo viruso. Kas yra visiškai netiesa. Tiek vakcinuoti, tiek nepasiskiepiję žmonės virusą nešioja ir gali užkrėsti kitus. Tai visiems žinomas faktas. Sveikuoliai renkasi stiprinti savo imunitetą ir įveikti virusą persergant lengva forma. Tačiau daryti juos atsakingais už tai, kad kiti nesirenka sveiko gyvenimo būdo ir sunkiai serga, yra neteisinga. Tai prastas vykdomos valstybės politikos rezultatas, kuomet sveiko gyvenimo būdo palaikymui šalyje neskiriamas reikiamas dėmesys. Vyriausybės pasirinkta strategija pandemijai suvaldyti akivaizdžiai liudija apie nesėkmę: skaldoma visuomenė, kyla masiniai protestai ir riaušės“, – teigia trijų vaikų mama, LSS viceprezidentė Sigita Kriaučiūnienė, baigusi magistro studijas dviejuose KTU fakultetuose.

Kristina Bondar, sveikos mitybos specialistė, knygos „Cukraus detoksas“ autorė, LSS valdybos narė: „LSS ir jai priklausanti bendruomenė saugo unikalią visame pasaulyje holistinės sveikatos filosofiją, kurią perėmė iš mūsų Tautos išminčių: Vydūno, S. Šalkauskio, A. Maceinos, K. Dineikos ir praktiškai ją taiko bendruomenės narių gyvenime. Dėl šiuo metu vyriausybės ir seimo bandomų priimti ribojimų ir priverstinės vakcinacijos politikos sveikai gyvenantys žmonės yra stumiami į visuomenės užribį, diskriminuojami dėl savo pažiūrų ir tikėjimo klijuojant jiems bemokslių ir tamsuolių etiketes“.

LSS valdybos narys, žurnalistas, trijų vaikų tėtis Juozas Dapšauskas, pasiskiepijęs vakcina nuo Covid-19 viruso, tikina, kad asmenys, šiuo metu priimantys įstatymus, peržengė visas galimas ribas. Tokio akivaizdaus LR Konstitucijos ir žmonių teisų pažeidinėjimo nebuvo per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Sveikai gyvenantiems žmonėms, mokantiems visus privalomus mokesčius, grąsinama atimti teisę į nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kėsinamasi į galimybę laisvai gyventi pagal savo įsitikinimus ir tikėjimą. Iki šiol nebuvo smerkiami priklausomybių turintys žmonės, kai dėl besaikio alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo ar kitų priklausomybių jie naudojasi nemokamomis gydymo, psichoterapijos, psichologų ir įvairių socialinių programų paslaugomis, finansuojamomis mokesčių mokėtojų pinigais. Kodėl smerkiami sveikai gyvenantys žmonės, beveik nesinaudojantys medicinos paslaugomis ir bandoma juos padaryti kaltais įvardinant tai kaip „nesiskiepijančiųjų pandemija“?

LSS valdybos narė, vaikų ir jaunimo stovyklų organizatorė, pedagogė, GLRPWR prekinio ženklo kūrėja Eglė Kislovski: “Įvedama privaloma ir priverstinė vakcinacija – žmogaus teisės į kūno vientisumą ir neliečiamumą ribojimas. Šios teisės konstitucinis pagrindas - LR Konstitucijos 21 str. 1 d. įtvirtintas principas, kad „Žmogaus asmuo neliečiamas“ bei jį 4 d. detalizuojanti nuostata, jog „su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.“ Teisę į kūno vientisumą ir neliečiamumą numato ir LR Civilinis Kodeksas (2.25 straipsnis. Teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą), ją išreiškia LR Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytas draudimas teikti sveikatos priežiūros paslaugas be paciento sutikimo (14 straipsnis), bei LR Žmogaus užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostata, kad imunoprofilaktika gali būti taikoma asmenims tik jų sutikimu. Reikia priminti ir LR pasirašytą tarptautinę konvenciją dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija). Jos 5 straipsnis nustato bendrąją taisyklę, jog kiekviena intervencija sveikatos srityje gali būti atliekama tik gavus atitinkamo asmens laisvai duotą ir informuotumu pagrįstą sutikimą“.

LSS viceprezidentė, ilgametė KTU kūno kultūros dėstytoja, sveikatingumo stovyklų senjorams organizatorė Lukrecija Augustaitytė siūlomus apribojimus sveikai gyvenantiems žmonėms vadina sąmoningai pasirinkusių sveiką gyvenimo būdą šalies piliečių šantažu: „Šantažo būdu išgautas sutikimas skiepytis nėra nei laisvas, nei informuotas. Dalis sveikai gyvenančių žmonių renkasi skiepytis, tai yra kiekvieno žmogaus sąmoningas pasirinkimas ir motyvuotas apsisprendimas. Gaila, kad dažnai šį apsisprendimą paskatina šiuo metu vykdomas neleistinas spaudimas įvedinėjant ribojimus ir gąsdinimus atleisti iš darbo. Dar daugiau, kyla iniciatyvų cepelinais, kava ar pinigais skatinti žmonių skiepijimąsi. Tai negali būti vadinama rūpinimusi žmonių sveikata. Nemažai žmonių skiepijasi nenorėdami prarasti patogumo gyvenant sukurtoje sistemoje. Apie sveikatą čia nėra jokios kalbos. Tačiau mes gerbiame laisvą žmogaus apsisprendimą, nevertiname ir neabejojame juo, nes kiekvienas sąmoningas žmogus prisiima atsakomybę pats už savo kūną. Tuo pačiu šalyje turi užtekti vietos ir tiems, kurie savo imunitetu rūpinasi natūraliais būdais, prisiima atsakomybę už savo ir savo vaikų sveikatą niekam nereikšdami pretenzijų ar nepateikdami kaltinimų. Žmonių kiršinimas turi baigtis.“

Lietuvos sveikuolių sąjungai nepriimtina žmonių priešinimu, gąsdinimais, tyčiojimusi, grasinimais, prigimtinių teisių varžymu, Konstitucijos nuostatų laužymu grįsta politika ir ją įgyvendinanti vyriausybė. Jei tiek daug finansinių mechanizmų, kiek skiriama pandemijos suvaldymui, būtų skirta kultūringos ir sveikos gyvensenos ugdymui bei skatinimui, šiandien mes turėtumėm kitokią situaciją.

LSS nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode